Norges Korrosjonteknisk Forening (NKF) Stavanger har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, samt bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

NKF Stavanger arrangerer årlig 6 kvelder. Kveldene inneholder to aktuelle faglig rettete foredrag og legger til rette for diskusjon og samtaler i etterkant. Kveldene er åpne for alle som ønsker å komme, medlem eller ei. Informasjon om kveldene blir lagt ut fortløpende på vår nyhetsside.